Březen 2015


Ryan Tedder se konečně ostříhal

30. března 2015 v 19:00 | Teress |  Fotky Ryana Teddera
Shave and a haircut. It's time

Ryan měl už fakt dlouhé vlasy (a při koncertech to dopadalo tak, že mu ty vlasy padaly do obličeje a mě už to štvalo i za něho).

iHeartRadio Music Awards

30. března 2015 v 18:01 | Teress |  Fotky OneRepublicRyan Tedder a Justin Timberlake

Zrada od kamarádky

30. března 2015 v 17:27 | Teress |  Téma týdne
Nejdřív se tváří jako nejlepší kamarádka a pak vás v té nejhorší situaci zradí. Ano, i to se stává a bohužel i celkem často, když si kolem sebe vybíráte špatné lidi. To se stalo určitě i některým z vás. Já to poslední dobou zažila mnohokrát a od totéž osoby...
Té své "kamarádce" budu v tomto článku říkat třeba "Katka". V druháku jsme se hodně spřátelily, blbly jsme, bavily jsme se skvěle, byly jsme skoro BFF, ale časy se mění. Našla si jinou partu (a všichni, co jsou v ní si říkají bobíci). To bych ji neměla za zlé, holt ji už nebaví poslouchat mé řeči o tom, jak se mám, jak pokračuje má kniha apod. věci, a zájmy, které spolu kamarádky řeší, ale ona mě nenaslouchá, jako bych mluvila do vzduchu. Ale i tak, ona se stále snaží bavit s bobíky a se mnou a popřípadě i s ostatníma (a to i když se pak musí přetvařovat). Se mnou se baví vždy v případě, že něco potřebuje anebo se mi snaží ještě víc srazit sebevědomí, které mi chybí. Např. mi řekla, že potkala mého bývalého a že ji dal k MDŽ, který zrovna v ten den byl, pusu na ruku. Proč je to tak divný? Toho kluka v době, když jsem s ním chodila doslova nenáviděla a pořád říkala, ať si dám bacha, že je to ten největší zmetek (kterým prostě nebyl). Kdyby o tom raději mlčela, podle mě si kamarádky nemají navzájem ubližovat!
V tanečních se mi líbil jeden kluk. Jen jednou jsme se bavili a já doufala, že si ještě někdy pokecáme a třeba se to nějak vyvine. Ale co se nestalo? Katka se s ním začala bavit (a to moc dobře věděla, že se mi líbí) a teď má s ním domluvené další taneční lekce. Mrzí mě to, ale je to jen kluk, kterého ani neznám. přes to se přenesu, ale přes to, že mi Katka dělá naschvály, to už bude trochu větší oříšek.
Když si vytvářím svou partu ve třídě (u nás tomu prostě tak je - jsou tu bobíci, kteří tvoří vyšší společnost, my smrtelníci - já a spolužačky co tak moc neřešíme peníze atd. a poté kluci) tak Katka se do všeho angažuje. Hned se mě snaží dostat z kruhu, kde se bavím se spolužačkami. Ty naštěstí vidí to, co já - že se změnila a že mě jen využívá a že se baví s nimi jen proto, aby se nenudila, když bobíci nejsou ve škole.
Katka mi vše kritizuje, ať je to cokoliv. Řeknu ji, že mám depresi a ona jen: "Bože a z čeho?" Nechápe, že něco nejde vysvětlit slovy a prostě to tak cítím. Pak ji to řekne jeden z bobíků a její reakce je zcela jiná. Taková kamarádská reakce najednou. No jo, prostě nejsem bobík, tak proč by i ke mně měla být empatická?
Neví někdo, jak se od ní odpoutat? Proč mě mrzí, že si mě nevšímá? Chci, aby mi bylo ukradeno, že už není moji kamarádkou. Zradila mě už tolikrát, že už tomu nejde ani prominout. nechci se jako ona vnucovat mezi bobíky, prostě budu taková, jaká jsem. Nechci se měnit kvůli společnosti.


"You know"

24. března 2015 v 18:20 | Teress |  Funny
Taky jste si všimli, jak Ryan při rozhovorech stále říká: "You know." ?


Úterý

24. března 2015 v 18:19 | Teress |  Funny SPN

1x22 Ďáblova past

24. března 2015 v 17:52 | Teress |  1. série
Klíčky Šalamounovy
Klíčky Šalamounovy (latinsky Claviculae Salomonis) jsou nejznámější středověkou příručkou praktické magie, která je sbírkou předpisů pro ceremoniální magii a zhotovování pantaklů při ní užívaných. Obsahově toto dílo čerpá z orientální magické tradice, především židovské a arabské. Klíčky Šalamounovy (zkráceně též Klíčky) byly známy již ve 13. století Rogeru Baconovi (anglický františkánský mnich, matematik, filosof a alchymista, který žil přibližně v letech 1214 až 1294). Papež Inocenc VI. vydal roku 1350 rozkaz k jejich spálení, ale zmínka o nich se objevuje znovu již 1376 v příručce pro inkvizitory. Na církevním kodexu se ocitly roku 1554.
Existuje celá řada rukopisných i tištěných vydání Klíčků, jednotlivé verze se však značně liší úrovní i obsahem. Název "Klíčky Šalamounovy" se postupem času stal téměř synonymem pro pojem "grimoár", takže pod tímto názvem byla vydána velmi rozmanitá díla. Tradiční Klíčky začínají obvykle promluvou krále Šalamouna k synu Roboamovi, ale historický židovský král Šalamoun nepochybně autorem Klíčků není. Židovský historik Josephus Flavius se však zmiňuje o magické knize připisované králi Šalamounovi, zvané Šalamounova závěť, ze které mohli autoři Klíčků vycházet. Legenda praví, že Bůh prostřednictví anděla Rafaela poslal králi Šalamounovi kouzelný prsten, pomocí něhož mohl Šalamoun evokovat démony, a díky tomuto prstenu zjistil jejich jména a charaktery.
Označení knihy jako Klíčky vychází z Bible (evangelium sv. Matouše kap. 16, verš. 19), kde Ježíš říká Petrovi: "Dám ti klíče království nebeského, a co odmítneš na zemi, bude odmítnuto v nebi, a co přijmeš na zemi, bude přijato v nebi."
Je pravděpodobné, že Klíčky Šalamounovy inspirovaly autory některých pozdějších děl označovaných jako Menší Klíčky Šalamounovy nebo také Lemegeton.

Lemegeton čili Menší Klíčky Šalamounovy
Lemegeton čili Menší Klíčky Šalamounovy se skládá ze čtyř částí: Goetia, Theurgia Goetia, Pavlino umění a Kniha umění Almadelova. Zatím co druhý, třetí a čtvrtý díl Lemegetonu nedoznaly valného rozšíření, první díl značně proslul. Zásluhu na tom má především lékař a démonolog Johann Wier (1515 - 1588), který z Goetie čerpal informace pro svůj spis Pseudomonarchia daemonum. Od doby prvního knižního vydání Goetie pod názvem Lemegeton or Claviculum Salomonis Rex or the Little Key of Salomon the King (Londýn asi 1700) se pod názvem Legemeton začal rozumět pouze tento první díl.
Goetia obsahuje návody pro vyvolání 72 démonů včetně popisu jejich kompetencí a podob, v nichž se tito démoni zjevují.
Theurgia Goetia pojednává o hierarchii a vyvolávání dobrých i zlých duchů.
Pavlino umění, o jehož autorce nic nevíme, je věnováno invokacím andělů vládnoucích jednotlivým denním i nočním hodinám a znamení zvěrokruhu.
Kniha umění Almadelova je příručka evokační magie obsahující návody na vyvolání pestré směsice entit od andělů přes planetární a olympské duchy až po některé z Abramelinových démonů.

Pantakl
Termín pocházející z řečtiny; panta - vše, v překladu tedy nejspíše "vševysvětlující". Jako pantakl se označuje magický obrazec vyrytý do kovu nebo nakreslený na pergamen.
V ceremoniální magii je využíván jako prostředek k poutání sil, se kterými se operuje. Způsob výroby pantaklů je podrobně popsán v knize Klíčky Šalamounovy.

Grimoár
Slovo grimoár pochází z francouzského grammoire (mluvnice) a označuje čarodějnickou resp. magickou knihu, ve které jsou podávány magické návody od předpisů na přípravu magických preparátů pro léčení přes postupy zhotovování talismanů až po návody pro vyvolávání duchů. Jde o díla velmi rozdílné úrovně a často pochybné kvality. Jako autoři bývají uváděny různé legendární a slavné osobnosti (např. král Šalamoun či papežové nebo učenci) .

Král Šalamoun
Vše, co víme o králi Šalamounovi, pochází ze stránek Bible (především První knihy královské a Druhé knihy Paralipomenon) a další židovské, koptské a etiopské náboženské literatury.
Bible říká, že Šalamoun zdědil po svém otci králi Davidovi nesmírně bohatý národ s mohutnou a dobře vybavenou armádou. Šalamounův Izrael byl tak bohatý a silný, že si žádný z jeho sousedů, včetně Egypta, netroufl proti němu nepřátelsky vystoupit.
V této atmosféře míru a nebývalé prosperity, uskutečnil Šalamoun sen svého otce a postavil chrám hodný toho, aby směl hostit hmatatelnou přítomnost pravého a živého nejvyššího Boha. Ke stavbě povolal král třicet tisíc mužů, kteří káceli stromy v Libanonu, sedmdesát tisíc nosilo náklad, osmdesát tisíc lámalo kámen v horách a tři tisíce jich dohlíželo na práci. Práce na chrámu trvaly něco málo přes sedm let.
Šalamoun panoval Izraeli čtyřicet let a měl sice mnoho problémů, většinou se ženami, ale dokázal zemi udržet sjednocenou.
I když patří král Šalamoun k jedné z nejbarvitějších postav ve Starém Zákoně, je naprosto nudný v porovnání s mágem Šalamounem, vycházejícím z jiných tradic. Mág Šalamoun uměl mluvit se zvířaty, létat na kouzelném koberci, ovládal přírodní síly a poroučel obyvatelům světa duchů - démonům, šaitánům (též iblís, u muhamedánů se používá jako označení pro ďábla) a džinům.
Podle legend využil Šalamoun služby džinů a jiných zlovolných duchů při stavbě Božího chrámu. Staří nespatřovali v tomto počínání zřejmě žádný konflikt zájmů. Šaitáni, džinové a démoni pro ně byly duchové představující slepé přírodní síly, které tvoří a ničí vše ve vesmíru. Šalamoun byl Božím nástrojem na Zemi, a pokud dokázal ovládnout pekelné duchy, aby mu pomáhaly stavět Boží chrám, bylo vše v pořádku.1x20 Nebožtíkova krev

24. března 2015 v 17:50 | Teress |  1. série
Upír
Víra v upíry je rozšířena po celém světě, o což se jednak přičinil Bram Stoker autor Draculy, jednak fakt, že bytosti, živící se lidskou krví, se skutečně po celé planetě vyskytují. Nutno ovšem poznamenat, že v původní podobě jde o kult lykantropický a pravým hrdinou stovek knih a filmů by měl být vlkodlak. Skutečnou pokladnicí etnografických materiálů, týkajících se vampyrismu je Bulharsko. Ne náhodou. Už staroslovanské slovo opir, prozrazuje turecký původ. Druhou indicií je rozšíření původních upírů - od Číny po střední Evropu. A nahlédneme-li do historie, zjistíme, že zcela přesně kopíruje oblast výbojů turkotatarských kmenů. Avarů, Mongolů, Maďarů. A také Bulharů. Ti dorazili na území severně od Řecka - a tady došlo, díky tehdejší politické situaci, k zajímavému úkazu. Zatímco všude jinde byli nájezdníci hrozbou a nebezpečím, Slované v této oblasti nomády přivítali, potřebovali totiž silného spojence, který by jim pomohl proti byzantské rozpínavosti. Bulharským nájezdníkům možnost vytvoření státu přišla vhod. Oba národy záhy splynuly a jeden od druhého přejímal i záležitosti kulturní. I když jedna z verzí o vzniku upírů připomíná, že nomádský zvyk pití koňské krve a patologický strach Evropanů, který nájezdníky provázel, dal dohromady legendy o upírech, pravděpodobnější vysvětlení je opravdu z kulturní oblasti. Turkotatarské národy sebou přinesly změnu pohřebního rituálu - zatímco Slované své mrtvé spalovali, nájezdníci pohřbívali do země. Bulhaři, nyní již slovanský národ, tento rituál převzal. Spolu s ním také mongolský strach ze záhrobí a mrtvých. Později, díky vlivu křesťanství, které pohřeb žehem zavrhovalo také, byla živná půda vampyrismu zajištěna.
Představy o upírech ve středověké Evropě - Upír je zemřelý člověk, jehož tělo se v hrobě nerozkládá. Leží nehybně jako mrtvola, ale oči má otevřeny jako živý člověk. Tělo má teplé a vláčné, rty bývají někdy potřísněny krví. V této podobě vstává upír ze svého hrobu a saje krev živým lidem. Nejraději vychází v noci, za silného měsíčního světla a s oblibou hlasitě vyje. Podle pověstí Malorusů vycházejí upíři z hrobů a vyjí tak děsně, že z toho až Měsíc bledne. Někdy upíři v hrobech za hlasitého mlaskání žvýkají vlastní tělo, rubáš nebo pokrývku. V tomto stavu je prý upír neškodný. Upíra je možno poznat podle typického upířího vzhledu: bývá nápadně bledý, ale jeho oči pod hustým, nad nosem srostlým obočím červeně planou, uši jsou zašpičatělé, zuby oslnivě bílé, rudé pysky přečnívajíc; na rukou má výrazně dlouhé a ostré nehty. Upír vůbec nejí a nepije, kromě teplé krve čerpané přímo z těla oběti. Upír nevrhá stín, neodráží se v zrcadle. Upír se dokáže "dekomponovat" na drobné částečky, což mu umožňuje pronikat komíny, skulinami v oknech a především netěsnostmi v rakvích. V rozporu se svým náměsíčným vzezřením vyniká upír ohromnou silou. Má údajně sílu dvaceti mužů. Upír napadá i zvířata - například krávy - ale ty se upírem nestanou. Upíři se vyznačují prudkým pohlavním pudem, a proto své oběti pohlavně zneužívají. Žena může po takové souloži i otěhotnět a porodit, avšak pouze netopýra, upíra nebo vlkodlaka. V Bulharsku a Rusku bylo rozšířena víra, že upír po smrti často navštěvuje svoji rodinu a má se svou ženou děti, které jsou bez kostí. Bulhaři byli přesvědčeni, že dítěti zplozenému s upírem scházejí nosní chrupavky. Upírem se stávají lidé, kteří byli pokousáni, anebo lidé, kteří byli zaživa čarodějníky, zločinci nebo zemřeli sebevraždou. Jihoslované věřili, že se v upíra může změnit každá mrtvola, když ji překročil pes nebo kočka. Dále se prý upírem stává člověk, který byl jako malé dítě při kojení dvakrát odstaven, nekřtěné dítě nebo člověk, který přišel na tento svět s úplným chrupem. Upír své oběti přepadává nebo přichází na jejich zavolání. Napoprvé ale musí být upír zavolán, potom již může přijít bez pozvání. Aby byl pozván, snaží se upír za každou cenu vyvolat zájem oběti, což mu usnadňuje jeho schopnost proměňovat se v různá zvířata. Klasickou oblastí vampyrismu je Balkán, Polsko a Ukrajina. U Srbů a Chorvatů se vampýři jmenují "vukodlaci", protože věří, že se mohou proměňovat ve vlky.
Upíři v Čechách - O případu upírství v Čechách nám zanechal doklad již kronikář Neplach (1322 - 1368). V roce 1336 zemřel ve vsi Blové nedaleko Kadaně pastýř Myslata. Po pohřbu každou noc vstával z hrobu a chodil po okolních vsích, kde děsil lidi. Pokud v noci na někoho pokřikoval, dotyčný do osmi dnů zemřel. Když ho probili kůlem, odvětil jim, že "velmi mě uškodili, davše mi kyj, abych se psům bránil". Vykopali ho, aby ho spálili, avšak nalezli jeho tělo neduté a "mrtvola" příšerně řvala. Naložili ho na vůz a upír v křečích stahoval nohy, jako by byl živý. Nakonec ho položili do ohně a vrazili do něj kůl. Okamžitě se vyřinula krev. Po této proceduře dal konečně pokoj. V Levíně roku 1344 zemřela žena hrnčíře Ducháče Brodka, o které šla za jejího života pověst, že se zabývá čarodějnictvím. Po pohřbu vstávala z hrobu, vrhala se na pocestné a zadávila řadu lidí. Když ji probodli kůlem, tekla z ní krev "jako z hovada živého". Přesto řádila dál, dokud ji neupálili.


Samuel Colt
Samuel Colt se narodil 19. července 1814 na malé farmě ve státě Connecticut. Na myšlenku sestrojit revolver přišel údajně na palubě lodi Corvo, na které se plavil jako šestnáctiletý plavčík. Tvrdí se, že mu tento nápad vnuklo otáčející se lodní kolo. Pravděpodobnější však bude, že se v některém z mnoha přístavů, v nichž Corvo kotvila, setkal buď s křesadlovým revolverem puškaře Colliera z Bostonu, který se odstěhoval do Anglie, kde vyráběl tyto zbraně už v 18. století, nebo křesadlovou konstrukcí londýnského puškaře Dafteho, která je ještě o sto let starší. Tuto úvahu podporuje skutečnost, že obě tyto zbraně měl Colt ve své soukromé sbírce. Colt sám nebyl ani mechanik natož puškař, ale měl velký cit pro obchod zděděný pravděpodobně po svém otci, jenž byl údajně ve své době úspěšným obchodníkem. V roce 1834 se dal dohromady s několika puškaři, udávají se jména John Pearson, Anson Chase a Frederik Hanson, kteří pro něj vyrobili první prototypy perkusních revolverových pistolí a pušek - údajně podle dřevěného modelu, který vyřezal kdysi na palubě Corvo pod dojmem svého náhlého nápadu. Roku 1835 si nechal revolver patentovat v Evropě (v Anglii, Skotsku, Irsku, Francii atp.), protože odtud hrozilo největší nebezpečí konkurence, a 25. února 1836 (patent č. 138) i v Americe. Téhož roku zakládá firmu Patent Arms Manufacturing Company se sídlem v městečku Paterson ve státě New Jersey. Základní jmění činí tehdy závratných 300 000 dolarů, které Colt získal od investorů. Právě zde vznikly první zdokonalené prototypy Pearsonových revolverových pistolí a pušek. Pušek se sice vyrobilo jen několik desítek, přesto si stihly získat dobrou pověst za války na Floridě. I přes tento úspěch musel Samuel Colt roku 1842 vyhlásit bankrot a prodat továrnu se vším zařízením, aby mohl zaplatit věřitelům. Částečně prý za to mohli jeho společníci, ale je fakt, že Coltovi se nepodařilo prorazit s revolverem na širší frontě. Svým způsobem za to mohla také na tehdejší dobu vysoká cena zbraně, vždyť Paterson Colt v krabici, v níž byla ještě souprava na nabíjení, čištění a odlévání kulí, stál celých 28 dolarů za kus. Je jisté, že vyrábět zbraně a úspěšně je prodávat v době míru nebyl úplně ideální obchodní tah. Samuel Colt potřeboval válku stejně, jako válka potřebovala Samuela Colta. A stalo se - po válce o Floridu (s indiány z kmene Seminolů, trvala neuvěřitelných sedm let) přišla válka o Texas. A to byl pro Colta nový začátek. Z války o Floridu měl nového přítele, mladého dobrovolníka jménem Samuel Walker, jehož armádní hvězda stoupala do výšin. Právě Walker se stal Coltovým rádcem a také tím, kdo dokázal pohnout armádní mašinérii k nákupu coltových vylepšených zbraní. Jakmile se začalo bojovat na mexické hranici, byl Samuel Walker jmenován kapitánem a dostal vlastní rotu, která byla oficiálně označována jako Walkerova setnina texaských jezdců. Už 24. června téhož roku se Walker stává podplukovníkem, který má renomé absolutní spolehlivosti. Jedním z jeho důležitých úkolů bylo vyzbrojit svůj pluk. Zvolil Coltovy revolvery. Cesta k úspěchu je volná, Coltovy zbraně se vydávají na své vítězné tažení. Na počest dobrodince a přítele pojmenoval Colt novou zbraň Walker Model, vznikla tak legendární a dodnes vyhledávaná zbraň. Jestliže byl Walker legendou armádní, pak další dílo z Coltovy továrny se mělo již navždy zapsat do "civilní" americké historie. V roce 1871 zahájila Coltova továrna v Hartfordu práce na novém revolveru. Využila zejména patentů C. B. Richardse a W. Masona a stvořila svůj nejslavnější model - New Model Army Metallic Cartridge Revolving Pistol Colt. Zbraň se vyráběla nepřetržitě od roku 1872 do roku 1941. Vyrobeno bylo 357 000 kusů. Po skončení války se poštovní schránka firmy Colt plnila žádostmi a prosbami věrných o obnovení výroby Peacemakeru. Když už bylo žádostí příliš, firma povolila a výrobu v menších sériích obnovila v roce 1955. Do dnešních dnů vyrobila dalších zhruba čtvrt milionu exemplářů.


1x18 Něco zlého

24. března 2015 v 17:47 | Teress
Striga
Legendy s touhle problematikou spadají až do starověkého Říma. Striga je Albánský upír, který vypadá jako čarodějnice. Je věřící a ve dne na sebe dokáže brát podobu starší ženy. Za své oběti si vybírá mladé nezletilé děti a živí se tzv. Spirou Vitae, což z latinského překladu znamená dech života, nebo podstata života. Striga, ale také způsobuje dospělým různé nemoci, nebo dokonce také smrt. Slovo striga je odvozené z latinského slova Strix (sova), které odkazuje na létající monstra, která útočí v noci. Říká se, že striga se v noci dokáže změnit v můru, mouchu, či včelu. Většinu informací o stvoření zvaném striga známe od muže jménem Edith Durham, který procestoval Albánii a další Balkánské země a napsal dvě práce zabývající se právě tímto tématem.1x16 Neviditelný zabiják

24. března 2015 v 17:44 | Teress |  1. série
oroastrismus
Zoroastrismus či zarathuštrismus je monoteistická a dualistická náboženská soustava, vytvořená prorokem Zarathruštrou. Doba vzniku zoroastrismu je sporná, stejně jako je sporné, kdy žil historický Zarathuštra. Ještě donedávna se předpokládalo, že to byki kolem roku 600 př. n. l. na území střední Asie, avšak filologický rozbor nejstarších posvátných textů ukazuje, že počátky nauky sahají snad až do druhého tisíciletí př. n. l. To činí ze zoroastrismu jedno z nejstarších monoteistických náboženství světa. Zoroastrismus se nejúspěšněji ujal v Íránu a v některých částech Afghánistánu. Tato území obývali Protoíránci, kteří tu zůstali při přesunu kmenů do Indie. O jejich původním náboženství se nezachovalo mnoho poznatků, ale z podobností védského náboženství se zoroastrismem lze usuzovat, že védy i zoroastrismus čerpají ze stejného pramene. Do zoroastrismu pronikají jména některých původních božstev, jen zde sehrávají jinou úlohu.

Ahura Mazda
Ve své koncepci nejvyšší bytosti se Zarathuštra střetl s problémem jak vysvětlit zlo na světě. Ahura Mazda jako nejvyšší dobro, spravedlivý a moudrý Bůh, nemohl být původcem zla. Podle Zarathuštrových představ stvořil Ahura Mazda na počátku dvě bytosti, dvojčata Spenta Mainju a Angra Mainju, které byly plodem jeho mysli. Spenta Mainju se rozhodl konat dobro, stal se Ahura Mazdovým duchem (obdobu najdeme v křesťanství v podobě Ducha svatého), zatímco Angra Mainju se vyvinul v představitele a původce zla. Ne proto, že by jeho povaha byla zlá, ale proto, že si sám zvolil takovou cestu. Spenta Mainju a Angra Mainju jsou dvě síly, které spolu neustále zápasí. Je však nutné je chápat v jejich celistvosti, nemohou existovat odděleně. Představují světlo a tmu, den a noc. Tento dualismus způsobuje, že se na světě stále objevují nové pozitivní i negativní síly, které stojí buď na straně Spenta Mainju, anebo Angra Mainju a navzájem spolu bojují. Dobří duchové jsou souborně nazýváni améša spentové (svatí nesmrtelní) a zosobňují Ahura Mazdovy vlastnosti. Po boku Angra Mainju vystupují daevové (démoni). Zarathuštra nabádá lidi, aby se rozhodli konat dobro. Pokud činí nepravosti, spolupracují s Angra Mainjou a opakují jeho volbu. Důležitým momentem je v zoroastrismu právě možnost, dokonce nutnost svobodné volby. Člověku se tak dostává morální zodpovědnosti za jeho činy.

Avesta
Avesta je hlavní sbírka náboženských textů zoroastrismu, psaná v avestském jazyce. Podle dnešních názorů patří dochované části kánonu chronologicky do různých dob a velmi dlouho byly tradovány jen ústně. Nejstarší části Avesty vznikaly snad kolem roku 1000 př.n.l. Bližší datování, které úzce souvisí s problémy určení doby, kdy žil a působil tvůrce zoroastrismu Zarathuštra, je stále velmi sporné. Dnes známý text Avesty vychází z pramenů zapsaných za Sásanovců (tehdy bylo k tomuto účelu sestaveno i písmo).

Daeva
Daev je společným označením pro všechny zlé duchy, tvory patřící k Ahrimanovi (Angra Mainjuovi), s nimiž vede proti Ormazdovi (Spenta Mainjuovi) a říši světla stálý boj, jehož hlavním dějištěm je tento svět. Tento boj probíhá od počátku světa a potrvá až do jeho konce, kdy budou daevové konečně zničeni a sám Ahriman s hlavními démony spálen. Při této očistě však shoří celá země, spojí se pak s Ormazdou v říši světla. Hlavou deavů je Ahriman, který nejprve ze sebe stvořil šest daevů, vedle nichž však existuje ještě množství podřízených daevů. Někteří z hlavních daevů stvořili daevy nižší. Ti však již vznikli běžným "lidským" způsobem a jsou proto ženského i mužského rodu. Úkolem daevů je působit na světě zlo, jak fyzické tak morální a svádět k němu lidi všemi možnými způsoby. Veškeré zlo na světě i všichni nečistí tvorové, zvláště pak různý hmyz, jsou považováni za dílo Ahrimanovo a daevů. Jednotlivé druhy zla mají přímo i své zvláštní přestavitele v řadách daevů. Všechny druhy nemocí jsou připisovány vlivu daevů a podle názoru Peršanů není nemoc nic jiného než boj nemocného s daevy. Sídlem daevů je duzhaka (perské dúzech = peklo). Mezi nejdůležitější daevy podle Avesty patří: Akumano (zlé smýšlení) - první a nejmocnější po Ahrimanovi, Aesma (Aešmodaeva, Asmodí) - daeva chtivosti, zlosti a pomsty, Astovidhotus - působící násilnou smrť lidí, Araška (Arešk) - démon závisti, Dje - daeva nečistoty a Edžem - daeva závisti spojené s krutostí. K ostatním daevům patří např. ještě Ander (též Andra) - působící starosti a bol srdce a vrhající zatracence do propasti, Apaoša - daeva sucha a neúrody, Buiti (= šotek, též Vihanga) - daeva opilosti, Sauru - svádí krále ke krutosti a lidi k loupeži.1x15 Benderova rodina

24. března 2015 v 17:40 | Teress |  1. série
Vraždící rodina
Ve svých počátcích byl Kansas znám pro násilí a krveprolití. Soupeření mezi abolicionisty a otrokáři získalo tomuto území přezdívku Krvavý Kansas. Tato situace se nezlepšila dokonce ani po zrušení otroctví. Obzvláště jihovýchodní Kansas byl znám jako drsný kraj. Ovšem jeden případ v kansaské historii předčí ostatní svoji ohavností a krvavostí. Je to příběh záhadné vraždící rodiny Benderových z Cherryvale.
Rodina Benderových (rodiče, syn a dcera) pocházející z Německa a kolem roku 1870 usídlila severovýchodně od města Cherryvale v Kansasu. Postavili si malý hostinec, ve kterém poskytovali jídlo a přístřeší cestujícím. S velkým počtem osadníků, kteří v těch dobách projížděli kolem, byl tento podnik poměrně lukrativní. Ale to zřejmě Benderovým nestačilo. Rozhodli se své příjmy vylepšit skutečně zákeřným způsobem.
Když cestující vstoupil do jejich domu, usadili ho u jídelního stolu a zatahli záclony. Zatímco nic netušící cestovatel byl zabrán do rozhovoru s mladou a atraktivní Kate Benderovou, byl zákeřně omráčen ze zadu kladivem jedním z mužských členů rodiny. Poté, co nebožákovi Benderovi sebrali všechny jeho peníze a majetek, prořízli mu hrdlo a jeho tělo hodili padacími dveřmi do úkrytu pod domem. Později v noci ho pak zakopali v sadě. Bendersovi začali také okrádat měšťany s Cherryvilea. Kate Benderová vyvěsila po městě plakáty, na kterých tvrdila, že je profesorka Katie Benderová a že dokáže vyléčit slepotu, hluchotu a další neduhy. Také o sobě rozhlašovala, že má schopnost komunikovat s mrtvými. Její klienty pak Benderovi napadali obvyklým způsobem. Celkem Benderovi zavraždili 11 lidí, včetně George Lochnera a jeho dcery, kterou pohřbili zaživa se zmrzačenou mrtvolou jejího otce.
Poté, co v roce 1873 zmizel místní doktor a podezření padlo na Benderovi, vydala se je zatknout skupina dobrovolníků. Ovšem Benderovi očividně stihli krčmu opustit a nikdy nebyli nalezeni.
V letech 1909 a 1910 se dva muži, Downer a Harker, kteří patřili k oné skupině dobrovolníků, na smrtelné posteli přiznali, že Benderovi zavraždili tak příšerným způsobem, že všichni pronásledovatelé složili přísahu, že o svém činu nikdy nepromluví. Zmrzačená těla pak naházeli do studny.


Castiel - stručný životopis

24. března 2015 v 17:28 | Teress |  Castiel
Castiel je anděl , který je na začátku 4. série seslán na zem, aby vytál Deana z pekla. Na příkaz samotného Boha, se vtělí do těla Jimmyho, jenž s tím souhlasil. Vysvětluje Deanovi, že si bůh přál, aby byl vytažen ze záhrobí a věčného utrpení. Situace je už neúnosná a proto se Andělé museli uchýlit po 2000 letech na zem, aby bojovali proti démonům a zabránily apokalypse.

Herec Castiela je Misha Collins.

Sam Winchester - stručný životopis

24. března 2015 v 17:20 | Teress |  Sam Winchester
Sam Winchester se narodil 2.května 1983 Johnovi a Marii Winchesterovým. Je mladším bratrem Deana Winchestera. Stejně jako Dean loví duchy a zajímá se o nadpřirozené věci obzvláště od doby, co mu zemřela jeho matka a následně jeho přítelkyně. Sam oproti bratrovy působí spíše nesměle. Je však něco jako mozek operace, umí skvěle dávat souvislosti dohromady. Vyznáse v různých rituálech a bylinách. Nemluvě o jeho vyhledávacích a ověřovacích schopnostech. Stejně jako Dean umí zametat stopy a brát na sebe role různých agentů či lékařů, dle situace. Z jeho minulosti je známo, že jako malého ho "Žlutooký démon" nechal pít svou krev. Díky tomu má Samurčité schopnosti jako jsou vize budoucnosti. Je velmi obětavý a pro svého bratra a i přátele, kterých moc nemá, by udělal všechno. Je spíše klidné povahy, ale když se mstí, chová se jako ničivý živel.

Sama hraje Jared Padalecki.

Dean Winchester - stručný životopis

24. března 2015 v 16:56 | Teress |  Dean Winchester
Dean se narodil 24. ledna 1979. Jeho rodiče se jmenují John a Marie Winchesterovi. Je starším bratrem Sama, který je o čtyři roky mladší a narodil se 2
Dean řídí černý čtyřdveřový 1967 Chevy Impala(který mu daroval otec), a je fanoušek klasické rockové hudby a heavy metalu. Jeho oblíbená píseň je něco mezi Ramble On a Travelling Riverside Blues
od Led Zeppelin. Nosí kovový amulet, který mu dal jako dar jeho bratr, na dlouhém černém náhrdelníku z látky, v roce 1991 (říká se mu Samulet). Jeho oblíbenou zbraní je pistole Colt 1911 se slonovinovou rukojetí, kterou má také po otci. Mimo toho vlastní mnoho dalších zbraní ukrytých v zadním kufru auta.. května 1983. Ve čtvrté sérii, Dean objevuje že má dalšího bratra, Adama. Dean byl pojmenovaný po své babičce Deanně Campbell, zatímco jeho bratr byl pojmenovaný po svém dědečkovi ze strany matky, Samuelu Campbellovi.

Deana v SPN ztvárnil herec Jensen Ackles.

Kdy jste poprvé začali shippovat Destiela?

24. března 2015 v 16:44 | Teress |  Destiel
Kdy jste začali dávat dohromady Case a Deana? Při které scéně?

Já jsem se k tomu přidala asi v epizodě 5x03. Dean se mu prostě nedívá do očí a když jsem je viděla v takové těsnotě...


Destiel, proč je tak oblíbený?

24. března 2015 v 16:40 | Teress |  Destiel
Je mi jasné, že Destiel asi nikdy nebude canon (tedy skutečná součást SPN), ale to nevadí. I když to zřejmě nikdy nebude reálný televizní pár, stále je tu spoustu narážek na ně a už ty v SPN stačí. Je mi zřejmé, že někteří z Vás, co to nyní čtete nad tím vším co tu píšu jen kroutíte hlavou. Ale to je každého názor - buď rádi shippujete Destiela anebo ne. Pokud nenávidíte tento ship, prostě tento článek ignorujte (mám tu kromě těchto článků samozřejmě i normální , které se netýkají shippování).Tento článek je určen pro ty, kteří mají rádi tento ship.

Takže...proč je Destiel tak oblíbený? Proč je jako pár uznalo dokonce i MTV News?
1) Nejspíš je to tím, že i samotní tvůrci se zapojili do shippování a do narážek na Deana a Case. Například v MUZIKÁLOVÉ EPIZODĚ (10x05)


2) Hluboké pouto, které spolu Dean a Cas mají . Už jen to, že Castiel vytáhl Deana z pekla, muselo to vytvořit nějaké spojení.


Televizní pár roku - Destiel, Delena nebo někdo jiný?

24. března 2015 v 16:25 | Teress |  Destiel
V prosinci MTV News vybírali nejoblíbenější televizní páry roku 2014. Překvapilo mě, že ship Destiel předběhl dokonce Delenu! Ale kdo jiný by to mohl vyhrát než sladký pár z The Walking Dead - Glenn a Maggie.

Tady jsou výsledky:
1) Glenn and Maggie, "The Walking Dead"

2)Ben and Leslie, "Parks and Recreation"

3) Adam and Kristina, "Parenthood"

4)Philip and Elizabeth, "The Americans"

5) Castiel and Dean, "Supernatural"

6) Mindy and Danny, "The Mindy Project"

7) Regina and Robin Hood, "Once Upon a Time"

8) Damon and Elena, "The Vampire Diaries"

9) Jake and Olivia, "Scandal"

10) Clara and Danny, "Doctor Who"


Co udělal Dean s balońákem Case?

23. března 2015 v 18:43 | Teress |  Z rozhovorů
Tady Jared Padalecki vysvětluje, co udělal Dean s balońákem Castiela..


Co bude dál?

23. března 2015 v 18:24 | Teress |  Téma týdne
Postupně ztrácím kolem sebe všechny. Je to jedno z období, kdy se vše hroutí jako hromádka z karet. Vlastně ani nevím, jak dlouho tohle všechno trvá a jak dlouho ještě vydržím tomu všemu odolávat. Co bude dál?
Jsem jiná než ostatní, mám zkrátka jiné záliby než mé spolužačky ve třídě. Jsem milovnice hudby, bez sluchátek nevyjdu ani vynést koš. Když mám volno, píšu povídky ( i když ve psaní asi nejsem moc dobrá, ale aspoň něco mě baví). Má droga je Pinterest (opravdu super stránka, u které se dá prosedět snad hodiny).
Když se své "kamáradce" rozpovídám o nové písničce (ale ne že bych o tom mluvila pořád, prostě se chci pochlubit s tím, co jsem na netu našla a třeba si to poslechnout nebo tak), dělá, že neexistuju, jako bych na ní celou tu dobu nemluvila.Ale ať mluvím o čemkoliv, nenaslouchá mě. Už jsem si na tohle u ní ale zvykla.
Nejhorší je, když to tak pokračuje i u mých dobrých přátel. Například si povídáme o snech a já povídám kamarádce: "Dnes se mi zdál děsný sen, zdálo se mi, že se k nám vrátil Richard." Jen pro vysvětlení: Richard je osoba, která mi způsobila pár problémů v životě, naštěstí je ale daleko ode mě. No ale tuhle noc se mi zdálo, že se k nám vrátil. A reakce mé kamarádky? Smích. Začala se smát a usmívat a to bylo tak..ani nevím, které slovo by to vystihlo. Ale ten pocit, co mě zaplavil byl strašný. Ta reakce mi ublížila. Nevím, proč se takhle zachovala, možná mě blbě pochopila. Snad v to doufám.
Lidé se ode mě vzdalují, já se čím dál tím víc zavírám do sebe. Ale říkám si: " Je to jen deprese a ta zmizí." Tak snad mám pravdu, i když se mi zdá, že tohle všechno trvá snad týdny. Kdo ví, co bude dál..

1x13 Route 666

19. března 2015 v 20:18 | Teress |  1. série
Cesta Route 666 má svého sériového zabijáka, který je známý jako "šílený řidič nákladního automobilu". O vražedném autě se také vypráví legenda, která říká, že auto si vytváří cíl z kolem jdoucích chodců. Policie, která má na starost cestu Route 666, již dlouho zaznamenává dopravní nehody, které končí smrtí. Policie tvrdí, že šílený řidič se schválně dopouští takovýchto odporných vražd. Truck jezdí rychlostí přibližně 130mil za hodinu a pokaždé má nějaké svědky. Jeden člověk, který nehodu přežil vypráví o svém zážitku. Říká, že auto vypadalo, jako kdyby hořelo a přibližovalo se k němu z prostředku silnice. Bylo tak rychlé, že bylo vidět jak od kol odlétávají jiskry a šlehaly plameny.